Zdjęcia z 1 komunii

Zdjęcia komunijne to fotoreportaż oraz sesja plenerowa.
Naturalne i bez sztucznego pozowania zdjęcia z 1 Komunii Świętej.